Click here to revoke the Cookie consent

Front-end Developer

 • Vizrt
 • Bergen, Norway
 • 12/02/2024
Full time

Job Description

In recent years at Vizrt, we have worked hard to move our applications into modern frameworks and technologies to be even better equipped to develop new, innovative solutions. We have learned a lot, but still believe we can be even better and are therefore looking for a driven and skilled front-end developer who can help us become even better and more professional. 

We are not so concerned with what technologies you have worked with previously as we expect that you can easily familiarize yourself with the technologies we use most. Our new web applications are developed in Typescript and Vue.js, which should be familiar. Other keywords that can be mentioned are Vite, CSS, authentication, website optimization, and similar. We are also building our own component library.  
All our teams have their own UX and QA resources, but experience from and interest in these areas is a positive.  

About you:

 • You are curious with a desire to learn new things. 
 • You appreciate high quality code.  
 • You have an understanding of the commercial side of developing a product.  
 • You're willing to go to great lengths to create an amazing user experience! 
 • You think it's okay to speak English, we have over 15 nationalities just in the office here in Bergen. 

Requirements

 • Bachelor’s/Master’s degree in relevant subject areas 
 • Experience from frontend work 
 • Solid understanding in web-related areas 

Benefits

If you join us you get to work in a relaxed atmosphere with great flexibility, while at the same time working with advanced tools that are used every single day by the major TV channels and media houses around the world to tell their stories.  
Watch this video to see some of the amazing things our customers achieve using our tools!  

Every month we set aside 3 days to explore and learn - everyone is free to try out ideas, research and explore - and sometimes what is worked on ends up in our products.  

We are located in Media City Bergen, centrally located with excellent public transport connections, fantastic views and good lunch. 

We'd love to hear from you if you think the above fits you. 

Frontendutvikler 

De siste årene har vi i Vizrt jobbet hardt med å flytte applikasjonene våre over i moderne rammeverk og teknologier for å være enda bedre rustet til å kunne utvikle nye, innovative løsninger. Vi har lært utrolig mye, men tror fortsatt vi kan bli enda bedre og leter derfor etter en drivende dyktig frontendutvikler som kan hjelpe oss å ta det neste steget og bidra til å øke kompetansen enda mer. 

Vi er ikke så opptatt av hva og hvilke teknologier du har jobbet med før innen webutvikling da vi regner med at du ganske enkelt setter deg inn i og forstår de teknologiene vi bruker mest. Våre nye webapplikasjoner er utviklet i Typescript og Vue 3, noe som burde være kjent. Andre stikkord som kan nevnes er Vite, CSS, autentisering, webside-optimalisering og lignende, i tillegg jobber vi med vårt eget komponentbibliotek. Alle våre team har egne UX og QA ressurser, men erfaring fra og interesse for disse områdene er også positivt.  

Vi tenker at disse punktene bør stemme ganske godt: 

 • Bachelor/Mastergrad i relevante fagområder 
 • Arbeidserfaring innen frontend  
 • Solid forståelse innen web-relaterte områder 

Av personlige egenskaper setter vi evnen til å tilegne seg ny kunnskap og å dele/lære vekk veldig høyt. Det å både spørre om hjelp og å hjelpe andre er viktig. 

 Andre egenskaper vi setter pris på: 

 • Nysgjerrig og lyst til å lære nye ting. 
 • Du setter pris på høy kvalitet i kode.  
 • Du har forståelse for den kommersielle siden av å utvikle et produkt.  
 • Du er villig til å strekke deg langt for å lage en fantastisk brukeropplevelse! 
 • Du synes det er greit å snakke engelsk. Vi har over 15 nasjonaliteter bare på kontoret her i Bergen så det går i all hovedsak i engelsk. 

Hos oss får du jobbe i en avslappet atmosfære med stor fleksibilitet, samtidig som vi jobber med avanserte verktøy som brukes hver eneste dag av de store TV-kanalene og mediehusene rundt om i verden for å formidle deres historier. Se denne videoen for å se noen av de fantastiske tingene våre kunder får til ved å bruke våre verktøy! 
Hver måned setter vi av 3 dager («CrazyDays») til å utforske og lære - alle står fritt til å prøve ut ideer, sette seg inn i nye ting eller utforske noe de har lyst til – og innimellom havner det som jobbes med i produktene våre.  
Vi holder til i Media City Bergen, sentralt med veldig gode kollektivforbindelser, fantastisk utsikt og god lunsj. 

Vi vil veldig gjerne høre fra deg om du synes det over treffer bra.  

Recruitment Process

1. Recruiter Screening

2. Team Interview

3. Code Test

4. Final Interview

Please be aware that we will send you a coding test